+421 919 368 767

ÚVOD

Ceny sú orientačné.

Konečná cena bude stanovená po konzultácii a vyšetrení pacienta.

Ceny nadštandardnej práce sa vypočítavajú individuálne.

Kompletný cenník je k nahliadnutiu v ambulancii.

Založenie karty

Preventívna stomatologická prehliadka

Anestézia

RTG

0 Eur

3 Eur

od 1 Eur

od 2 Eur

Hygiena a bielenie zubov

Odstránenie zubného kameňa a pieskovanie

33 Eur

Ambulantné bielenie zubov

76 Eur

Chirurgická stomatológia

Extrakcia zuba alebo koreňa

5 Eur

Extrakcia viackoreňového zuba

18 Eur

Neplánovaná komplikovaná extrakcia

28 Eur

Art reštaurovanie zuba

Direct gradia/Dzhenial/Enamel

od 10 Eur

Fixná protetika

Alginátový odtlačok

4 Eur

Silikónový odtlačok Express

10 Eur

Dočasná korunka vyrobená v ambulancii Struktur

8 Eur

Dočasná korunka vyrobená v laboratóriu

6 Eur

Korunka kovokeramická

52-94 Eur

Korunka celokeramická

170 Eur

Zirkonooxidová korunka

250 Eur

Stiahnutie korunky

6 Eur

Nacementovanie korunky

6 Eur

Snímateľná protetika

náhrady/protézy/implantáty

 od 93 Eur

 

lacnezuby

INFO

uzhorod@lacnezuby.sk

KNIHA